Szülői tájékoztató

Örömmel értesítjük Önöket, hogy iskolánk nyert a TÁMOP-3.1.4./08/2. jelű, "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" - Óvodától az érettségiig - a kompetenciaalapú oktatás Szegeden  nevű pályázaton.

Mindannyiunk érdeke, hogy gyermekeink olyan iskolában tanuljanak, ahol egyéni képességeiket messzemenőkig figyelembe véve oktatnak, és azonos esélyekkel indul minden diák.

E feltételek megteremtése - jól tudjuk - pénzbe kerül, s ennek finanszírozása ebből a pályázatból megvalósítható lesz.

Lehetőségünk nyílik a kulcskompetencia területek kiemelt fejlesztésére, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazására, oktatási programok és taneszközök bevezetésére, adaptációjára.

Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek a felnőtt élethez szükséges kompetenciákkal (olvasás szöveg értés, matematikai logika, szociális és életpálya-építési kompetenciák).

A projekt a tanulóinkat az életszerű helyzetek, problémák megoldására készíti fel, továbbá
lehetővé teszi, hogy az országos kompetenciaméréseken a diákjaink eredményesen szerepeljenek.
Távlati célunk, változásra képes, kreatív felnőttekké neveljük tanulóinkat, akik képesek alkalmazkodni a XXI. század gyorsan változó munkakövetelményeihez.
Ennek érdekében felkészítjük  iskolánkat  és  pedagógusainkat  a  hatékony,  kompetencia  alapú oktatásra, hogy biztosítani tudjuk tanulóink számára az egész életen áttartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megszerzésének lehetőségét.

Programunkat most hat csoportban kezdjük el.
A pályázattal kapcsolatos fejleményekről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk szülői rendezvényeinken. Kérjük, hogy lehetőségük és érdeklődésük szerint kapcsolódjanak be a program megvalósításába.

A projekt szakmai vezetője: Skrionya Pál

Visszajelzéseiket mindenkor szívesen fogadjuk.