Tanáraink

Albert Zoltán Energetikai mérések EIGY, Villamos gépek üzeme EIGY,
Villamos művek, Villamos művek és automatikái
albertz@moraisk.hu
Alföldi János
Dokumentációk EIGY, Műszaki dokumentációk EIGY,
Anyagismeret, Épületgépészeti alapismeretek,
Műszaki dokumentáció, Munkavédelmi feladatok,
Szakmai ismeretek
alfoldij@moraiskola.hu
Asbóth Norbert Anatómia, Biológia, Kémia, Manuális készségfejlesztés,
Osztályfőnöki, Pályaorientáció, Szakmai kommunikácó,
Szakmai alapozó gyakorlat
asboth.norbert@moravarosi.hu
Baár Lászlóné Matematika, Számolási, számítási gyakorlat
baar.laszlone@moraisk.hu
Babarczi Zoltánné
-
Balázs János
Műszaki informatika EIGY, Elektronika, Elektrotechnikai, elektronikai gyakorlatok,
Ipari elektronika, Műszaki dokumentáció,
Villamos áramkörök
-
Balázsfi István Tanár
Manuális készségfejlesztés, Szakmai alapozó gyakorlat,
Számolási, számítási gyakorlat
balazsfii@moraisk.hu
Bálintné Gál Renáta tanár, gyógypedagógus
Német nyelv, Osztályfőnöki, snisni
galr@moraisk.hu
Balogh Tamás László középiskolai tanár
Informatika
-
Bánszki Edit
banszkie@moraisk.hu
Baranyi Kostyalik Erzsébet könyvtáros
Anyanyelv és irodalom, Magyar nyelv, SNI1
baranyik@moraisk.hu
Báthory Attila András
Műszaki dokumentáció, Szakmai ismeretek
-
Berczik Andrea Info és adatgyűjtési gyakorlat, Informatika
berczik.andrea@moravarosi.hu
Berki Tibor Iskolapszichológus
Segítőbeszélgetések diákokkal, szüleikkel. Konfliktuskezelés.

Ön- és társismeret
berkit@moravarosi.hu
Bernáth Zoltán Mihály
Informatika, Szakmai ismeret
bernathz@moraisk.hu
Bezdány Géza szakoktató
Speciális szakmai gyakorlat GY, Szakmai gyakorlat GY,
Villanyszerelési gyakorlat, Manuális készségfejlesztés,
Osztályfőnöki
bezdanyg@moraisk.hu
Bódiné Gárdián Tünde
Elsősegélynyújtás gyakorlata EIGY
gtunde@tvnetwork.hu
Bodó Ferenc Tanár
Épületgépészeti mérések EIGY, Műveleti laboratóriumi gyakorlat EIGY
bodo.ferenc@moraisk.hu
Borbély Szabolcs
Gazdasági ismeretek, Történelem és társadalomismeret,
Vállalkozási ismeretek, Vállalkozások működtetése
borbelysz@moraisk.hu
Boros Adrienn középiskolai tanár
boradri@gmail.com
Bönditzné Magyar Szilvia tanár, könyvtáros
Anyanyelv és irodalom
magyar.szilvia@moravarosi.hu
Buknicz Ivett
Elsősegélynyújtás gyakorlata EIGY
-
Bullás Sándor
Gyakorlatioktatás-vezető
Gépelemek, Osztályfőnöki
bullas@derim-szeged.sulinet.hu
Burkovics Ferenc Anyanyelv és irodalom, Ének-zene, Irodalom,
Kommunikáció, Magyar nyelv, Szakmai kommunikácó,
Szedőnyelvtan
-
Cs. Szabó Erika középiskolai tanár
Gazdasági ismeretek gyakorlat, Angol nyelv,
Gazdasági ismeretek, Osztályfőnöki, Szakmai idegen nyelv
csszaboe@freemail.hu
Cseh Ferenc Anyagismeret, Műszaki dokumentáció, Munkavédelmi feladatok,
Osztályfőnöki, Pályaorientáció, Szakmai ismeretek,
Vállalkozások működtetése
csehf@moraisk.hu
Cseh László Anyagismeret, Manuális készségfejlesztés,
Műszaki dokumentáció, Osztályfőnöki, Szakmai ismeretek,
Szakmai alapozó gyakorlat
cseh.laszlo@moraisk.hu
dr. Csotó Nagy Erzsébet Angol nyelv, szakkor, Természetismeret összevont
csotone@moraisk.hu
Csőke Tamás szakoktató
Manuális készségfejlesztés, Osztályfőnöki,
Pályaorientáció, Szakmai alapozó gyakorlat,
Szerelési ismeretek
csoket@moravarosi.hu
Dandé Zsuzsanna középiskolai tanár
Angol nyelv, Irodalom, Magyar nyelv, Osztályfőnöki
-
Dani Tibor Földrajz, Földünk és környezetünk, Osztályfőnöki,
Testnevelés és sport, Testnevelés, TS
-
dr. Darvasi Richárd óraadó
Belügyi rendészeti ismeretek
darvasir@csongrad.police.hu
Dávid Attila szakoktató
Hegesztés , Manuális készségfejlesztés, Szakmai alapozó gyakorlat
davida@moraisk.hu
Dékány Ágota
.sz_gy, korr
-
Dobó Lajos mérnöktanár
Műszaki dokumentációs gyakorlat, Géprajz,
Gépészeti alapismeretek, Korsz. gyártógépek és gyártórendszerek,
Műszaki ábrázolás gyak., Robot és CNC technika,
Szerszámgépek karbantartása
-
Dobó Márta
Számítástechnika
-
Dobó Tibor
.sz_al, .sz_gy, Egyéni foglalkozás
-
Dorogi Zoltánné bérügyi előadó
dorogi.zoltanne@moraisk.hu
Dr. Ambrusné Aracsi Éva Erzsébet középiskolai tanár
Angol nyelv emelt szint, Angol nyelv
evaambrus@freemail.hu
Dr. Kovács Gyula középiskolai tanár
Osztályfőnöki, Sportkör, Testnevelés és sport
-
Éberhardt Gábor Belügyi rendészeti ismeretek
eberhardtg@csongrad.police.hu
Északi Piroska
kém, mat, Osztályfőnöki, Számítástechnika
-
Faragó Sándor
Szakmai gyakorlat GY
-
Faragó Sándor szakoktató
Szakmai gyakorlat GY
-
Feketű Béla
Főigazgató
Gazdasági és munkajogi ismeretek, Történelem és állampolgári ismeretek
feketu.bela@moravarosi.hu
Fenyvesi Tamás
-
Figura Eszter Anyanyelv és irodalom, Irodalom, Magyar nyelv,
Osztályfőnöki, Történelem és társadalomismeret
figurae@moraisk.hu
Fődi Ágnes
;sz_elm_gy, .sz_gy, Egyéni foglalkozás, Osztályfőnöki,
Szakmai elmélet
-
Gál István középiskolai tanár
Angol nyelv emelt szint, Angol nyelv, Szakmai idegen nyelv
istvan.gal1@freemail.hu
Garami István Igazgató
mat, Számítástechnika
-
Géczi Erzsébet
Angol nyelv
-
Gera István szakoktató
Épületgépészeti mérések EIGY, Tüzelés- és légtechnikai berendezések EIGY,
Speciális szakmai gyakorlat GY, Szakmai gyakorlat GY,
Osztályfőnöki
gerai@moraisk.hu
Geráné Nyári Gabriella Matematika, Számolási, számítási gyakorlat,
Természetismeret összevont
nyari.gabriella@moravarosi.hu
Gergely Sándor
.sz_gy, Részszakképesítés
-
Gergelyné Bodó Mária magyar-történelem szakos tanár
Irodalom, Magyar nyelv, Osztályfőnöki, Történelem és állampolgári ismeretek,
Társadalomismeret és etika
gergelynebm@moraisk.hu
Gnyilenko Anna Angol nyelv
gnyilenko.anna@moraisk.hu
Gora László Anyagismeret, Munka- és környezetvédelmi ismeretek,
Szakmai ismeretek, Szakrajz
-
Guba János
föld, gazd, Társadalomismeret, Történelem
-
Gubányi Eszter
biol, IPR, Magántanuló, Osztályfőnöki, Szakmai előkészítő - vizuális kultúra,
Szakmai előkészítő - vizuális kultúra
-
Gyuris Károly rendszergazda
gyurisk@moraisk.hu
Habók Anita óraadó
Német nyelv
haboka@moraisk.hu
Habók Tamás Anyagismeret, Manuális készségfejlesztés,
Szakmai ismeretek, Szakmai alapozó gyakorlat,
Számolási, számítási gyakorlat
habokt@moraisk.hu
Hajduné Bihari Ágnes Egészségtan, Humán pályák világa, Osztályfőnöki,
Ön- és társismeret, Pszichológia, Szociálpszichológia, mentálhigiéné
biharia@moravarosi.hu
Hegedűs Mihály
Szakmai gyakorlat GY
-
Herczeg Gabriella rajz, földrajz
Földünk és környezetünk, Manuális készségfejlesztés,
Osztályfőnöki, Rajz és vizuális kultúra,
Szakmai alapgyakorlatok, Szakmai alapozó gyakorlat,
Színtan alapjai, Vizuális és manuális készségfejlesztő gyak. nyi
herczegg@moraisk.hu
Hoffmann László műszaki szakoktató, gáz szerelő mester
hoffmann57@vipmail.hu
Horváth László középiskolai tanár
Fizika, Emelt fizika, Korrepetálás, Matematika,
Osztályfőnöki
-
dr. Horváth Gyuláné
-
Horváthné Beslity Rita középiskolai tanár
Magyar nyelv, Német nyelv
hbrita@freemail.hu
Horváthné Kántor Gabriella tanár, gyógypedagógus
SNI1
horvathnekg@moraisk.hu
Huszár Károly Anyagok hőkezelése, Műszaki dokumentációk EIGY,
Általános gépészeti technológiai feladatok,
Anyagismeret, Gépészeti ismeretek, Műszaki dokumentáció,
Munkavédelmi feladatok, Műszaki ismeretek,
Osztályfőnöki, Szakmai ismeretek
huszark@moraisk.hu
Illés Zoltán szakoktató
Elektrotechnikai gyakorlat, Robot és CNC technikai gyakorlat,
Digitális technika, Informatika
-
Ix Ipszilon
-
Dr. Izbékiné Gyenis Ildikó
Nevelési igazgatóhelyettes
Fizika, Matematika
-
Izsó Katalin Földrajz, Matematika
izsok@moraisk.hu
Janzsó Gábor Informatika, Osztályfőnöki, Történelem és állampolgári ismeretek
janzsog@moraisk.hu
Jovanné Császár Edit Anyagismeret, Elektrokozmetikai ismeretek,
Fodrász anyagismeret, Munka- és környezetvédelmi ismeretek,
Osztályfőnöki, Szakmai etika, Szakmai etika és kommunikáció
editcs@t-online.hu
Kádár Zsuzsa
-
Kálmánné Gát Klára
Alkalmazott számítástechnika, Informatika,
Matematika
-
Kaluczkyné Venczler Mária
Gépírás, Gépírás, szövegszerkesztés, Számítógépes gépírás,
Szakmai gyak. tanirodában
-
Káté Kálmán
föld, Mentori foglalkozás, Osztályfőnöki,
test, Történelem
-
Katona Pál
AnyagvizsgálatokEIGY, Geometriai mérések EIGY,
Műszaki mérések EIGY, Geometriai mérések
katona.pal@moraisk.hu
dr. Kertainé Hagyó Klára Angol nyelv
-
Keszei Edit Anyagismeret, Fodrász szakmai ismeret, Hajviselet történet,
Osztályfőnöki, Szakmai ismeretek
keszeie@moraisk.hu
Kis Antal Igazgatóhelyettes
Számítástechnika
kisantal@alternativ-szeged.sulinet.hu
Kis Zoltán TANÁR
Önvédelmi gyakorlatok
KisZo@moraisk.hu
Kispéter Zoltán
kispeterz@moraisk.hu
Kiss Antal Anyagismeret, Anyag- és gyártásismeret, Munka- és környezetvédelmi ismeretek,
Osztályfőnöki, Szakmai ismeretek, Szakrajz,
Szakmai számítás, Vállalkozási ismeretek,
Vállalkozások működtetése
-
Kiss László Gyakorlatioktatás-vezető helyettes
Anyagok igénybevétele, kiválasztása EIGY,
AnyagvizsgálatokEIGY, Pneumatikus, hidraulikus mérések EIGY
kissl@moraisk.hu
Kissné Györki Orsolya Angol nyelv, Osztályfőnöki
kissnegyo@moraisk.hu
Klajkó Leonóra középiskolai tanár
Német nyelv (e), Német nyelv, Szakmai idegen nyelv
-
Klucsai Barna Anyanyelv és irodalom, erett.felk, Irodalom,
Kommunikáció, Magyar nyelv, Osztályfőnöki
klucsaib@moraisk.hu
Kócsó Angéla Anyagismeret, Munka- és környezetvédelmi ismeretek,
Ruhaipari anyag- és áruismeret, Ruhaipari géptan,
Ruhaipari technológia, Szakmai ismeretek,
Szakrajz, Szabás-szakrajz
kocsoa@freemail.hu
Koczkáné Szerdahelyi Ágota
fiz, Gondolkodás és tanulásfejlesztés, mat
-
Komárominé Sipos Katalin Irodalom, Magyar nyelv, Osztályfőnöki, Történelem és állampolgári ismeretek,
Társadalomismeret, életmód, Történelem és társadalomismeret
komkat93@freemail.hu
Kószó Róbert szakoktató
Alkalmazott számítástechnikai gyakorlat EIGY
rkoszo@dm.sziszszi.hu
Kovács Attila Asztalos anyagismeret, Anyag- és gyártásismeret,
Asztalos szakmai és gépismeret, Asztalos szerkezettan szakrajz,
Előkészítés, gyártásszervezés, Faipari alapgyakorlatok,
Faipari alapozógyakorlatok, Műszaki dokumentáció,
Osztályfőnöki, Szakmai ismeretek, Szakmai munkavédelem,
Szerelési munkák
-
Kovács János sport3, Testnevelés
kvjns@freemail.hu
dr. Körmendi József Anyagismeret, Anyagmegmunkálások, Gazd. és jogi ismeret**,
Munka- és környezetvédelmi ismeretek, Nyomdaipari anyagismeret,
Szakmai ismeret, Szakmai munkavédelem
-
Krámli György mérnöktanár
Irányítástechnika
-
Krämmer Erika Nevelési igazgatóhelyettes
Matematika
krammere@moraisk.hu
Kukla Zoltánné
ang, Magántanuló
-
Kurgyisné Mucsi Anikó középiskolai tanár
Bevezetés a prog nyelvekbe gyak., Számítógép-programozási gyakorlatok,
Adatbázis-kezelés, Bevezetés a programozási nyelvekbe,
Informatika (e), Számítógép-programozás
-
Lakatos Ferenc mérnöktanár
Elektrotechnika, Műszaki ábrázolás és anyagismeret,
Villamos gépek
flakatos@derim-szeged. sulinet.hu
Laki Rita
Anyanyelv és irodalom, Német nyelv
-
László Anna
Általános nyomdaipari alapismeretek, Mértékrendszerek számítások,
Művészettörténet, Nyomdászat története, Szakrajz
laszloa@moraisk.hu
Limpek Erika
ang
-
Lőrincz Jánosné Gyakorlatioktatás-vezető helyettes
Matematika, Munka- és környezetvédelmi ismeretek,
Munka- és környezetvédelem, Osztályfőnöki
lorincz.janosne@moraisk.hu
Luczay Orsolya Angol nyelv, Gazdasági alapismeretek, Osztályfőnöki,
Vállalkozási ismeretek
luczay.orsolya@moraisk.hu
Lugosiné Schuszter Szilvia
-
Lukács Vencel
;sz_elm_gy, .sz_gy, Faragási gyakorlatok faipari,
Faipari alapgyakorlatok, Osztályfőnöki, Szakmai elmélet
LukacsV@moraisk.hu
Madácsi Ramóna
Szerves preparatív laboratóriumi gyakorlat EIGY,
Szerves alapfolyamatok
-
Máhigné Stefanovits Márta Irodalom, Kommunikációs gyakorlatok, Magyar nyelv,
Osztályfőnöki, Tanulási módszertan, Történelem és állampolgári ismeretek,
Társadalomismeret, életmód
-
Makó Gábor
;sz_elm_gy, .sz_elő, .sz_gy, Egyéni foglalkozás,
Osztályfőnöki, Szakmai elmélet
-
Mara Péter
Sportkör, Testnevelés és sport
-
Mártáné Lőrinc Veronika
Szakmai előkészítő - elsősegély, IPR, magy,
Osztályfőnöki
-
Martincsek Zoltán Angol nyelv, Osztályfőnöki
martincsek.zoltan@moraisk.hu
Márton Sándorné
-
Marton Viktor Alkalmazott számítástechnikai gyakorlat EIGY,
Dokumentációk EIGY, Informatikai alaptevékenységek EIGY,
Tervezési gyakorlat EIGY, Alkalmazott számítástechnika,
Informatikai alaptevékenységek, Osztályfőnöki,
Szakmai ismeretek, Villanyszerelés
martonv@moraisk.hu
Martonosiné Fejes Katalin Lilla
fejesk@moraisk.hu
Máté Mária Informatika, Matematika
mate.maria@moraisk.hu
Matijevics Ármin középiskolai tanár
Forgácsolási alapeljárások, Műszaki ábrázolás gyak.
-
Mecses Felhasználó
mecs@moraisk.hu
Meszlényi János Anyagismeret, Manuális készségfejlesztés,
Osztályfőnöki, Pályaorientáció, Szakmai alapozó gyakorlat
meszlenyi.janos@moravarosi.hu
Mihály Zsuzsanna
-
Mihály-Gedai Anita Általános kémia, Biológia, Kémia, szakkor,
Szervetlen kémia, Természetismeret összevont
mihalygedaia@moraisk.hu
Mihók József Elektrotechnika- elektronika EIGY, Villamos vezérlések EIGY,
Műhelygyakorlat GY, Technológiai alapműveletek GY,
Villamos áramkörök GY, Villanyszerelési gyakorlat,
Elektronikai gyakorlatok, Elektrotechnikai, elektronikai gyakorlatok
mihokj@moraisk.hu
Miskolczi János
Tanügyigazgatási főigazgató-helyettes
Géprajz, Mechanika, Műszaki ábrázolás
miskolczij@moravarosi.hu
Miskolcziné Szilágyi Andrea Fizikai kémia, Laboratóriumi gyakorlatok,
Osztályfőnöki, Szerves kémia I, Történelem és állampolgári ismeretek
szilagyian@freemail.hu
Molnár Tibor
Műszaki igazgatóhelyettes
Anyagismeret, Fodrász anyagismeret, Nyomdaipari anyagismeret
molnar.tibor@moravarosi.hu
Mónok Mária középiskolai tanár
Irodalom, Magyar nyelv, Osztályfőnöki, Történelem és állampolgári ismeretek,
Társadalomismeret és etika
-
Mucsiné Turu Erzsébet Pályaorientáció, Szakmai alapozó gyakorlat
turu.erzsebet@moraisk.hu
Müller Magdolna tanár, gyógypedagógus
Osztályfőnöki, snisni, Szociális életvitel,
Történelem és társadalomismeret
mullerm@moravarosi.hu
Nagy Mihály szakoktató
Elektrotechnikai gyakorlat, Műszaki ábrázolás gyak.
-
Nagy Mihály szakoktató
Szakmai gyakorlat GY
-
Nagy Szilvia .sz_al, .sz_gy, Manuális készségfejlesztés
-
Nagyné Vánkay Katalin Erika
IPR, kf, Magántanuló, magy, Osztályfőnöki,
Történelem
-
Nemes-Nagy Katalin Erika
kém
-
Németh Géza Szakmai igazgatóhelyettes
-
Németh Magdolna Osztályfőnöki
nemeth.magdolna@moraisk.hu
Németh Tamás
Szakmai gyakorlat GY
nemeth.tamas@bgok.hu
Németh-Szabados Klára Német nyelv, Osztályfőnöki, Vállalkozások működtetése
szkviki@freemail.hu
Neparáczkiné Kiss Beatrix Matematika, Osztályfőnöki, Számolási, számítási gyakorlat,
Természetismeret összevont
kiss.beatrix@moraisk.hu
Nikolényi István szaktanár
nikist@freemail.hu
Nógrádi Jenő
-
Nyári Mariann Angol nyelv, Anyanyelv és irodalom, Osztályfőnöki
nyari.mariann@moravarosi.hu
Nyemcsok András középiskolai tanár
Rajz és vizuális kultúra
-
Ocsenás Eleonóra Tanar
Informatika, Matematika
ocsenase@moraisk.hu
Oláhné Bányai Ildikó középiskolai tanár
Médiaismereti gyakorlat, Irodalom, Magyar nyelv,
Médiaismeret, Osztályfőnöki, Történelem és állampolgári ismeretek,
Társadalomismeret és etika
banyaiildiko@freemail.hu
Orbán Anita középiskolai tanár
Fizika, Korrepetálás, Matematika
-
Oroszi Hedvig tanár, minőségirányítási vezető
AutoCAD, Informatika, Műszaki ábrázolás
oroszih@moravarosi.hu
Ország Márton Testnevelés és sport, Testnevelés, TS
orszaghm@moraisk.hu
Pallagi János
.sz_al, .sz_elő, Szakmai elmélet
-
Pálvölgyiné Szécsi Valéria Művészeti ismeretek, Rajz és vizuális kultúra,
szakkor
palvolgyifne@moraisk.hu
Pamuk Györgyné
;sz_elm_gy, .sz_gy, Szakmai elmélet
-
Papp Imre Anyagismeret, Anyag- és gyártásismeret, Munka- és környezetvédelmi ismeretek,
Szakmai ismeretek, Szakrajz, Szakmai számítás
pappim@moraisk.hu
Papp Lajos
;sz_elm_gy, .sz_al, .sz_gy, IPR, Osztályfőnöki,
Szakmai elmélet
-
Pappné Pap Szilvia
Anyagismeret, Anyag- és gyártásismeret, Gépelemek,
Műszaki dokumentáció, Munkavédelmi feladatok,
Műszaki ismeretek, Osztályfőnöki
pappnepsz@moraisk.hu
Pásztor Attila Informatika, Matematika
-
Pataki Zoltán SZFP projektvezető
Informatika
pataki.zoltan@moraisk.hu
Paulik Gusztáv
-
Perecz Sándor
-
Perényiné Miskolczi Erzsébet Anyagismeret, Szakmai ismeretek, Szakrajz
mikolczi.erzsebet@moraisk.hu
Pigniczki Sándorné
.sz_gy, Osztályfőnöki, Szakmai elmélet
-
Polauff András
-
Pontetné Szemők Erzsébet középiskolai tanár
Angol nyelv, Irodalom, Magyar nyelv, Osztályfőnöki
-
Popovics Zoltán Gazdasági ismeretek, Osztályfőnöki, sport3,
Testnevelés és sport, Testnevelés, Vállalkozási ismeretek
popvicsz@moraisk.hu
Pozsik László Anyanyelv és irodalom, sport3, Történelem és állampolgári ismeretek,
Történelem és társadalomismeret
lacusko@freemail.hu
Pördi József
pordi.jozsef@moraisk.hu
Prihoda Gábor
prihodag@moraisk.hu
Rabi Zsolt Dokumentációk EIGY, Épületgépészeti rendszerek II.,
Munkavédelmi feladatok, Osztályfőnöki, Szakmai ismeretek,
Tüzelés- és légtechnikai berendezések
rabizs@moraisk.hu
Rácz László Épületgépészeti folyamatok, Épületgépészeti rendszerek I.,
Szakmai ismeretek
-
Radóczi Tibor Önvédelmi gyakorlatok, Osztályfőnöki, sport3,
Testnevelés és sport, Testnevelés
-
Rózsa János Dokumentációk EIGY, Munka- és környezetvédelmi ismeretek,
Műszaki ábrázolás alapjai, Műszaki ábrázolás gyak.,
Osztályfőnöki, Szakmai ismeretek, Szakmai alapozó gyakorlat
rj.moravarosi@gmail.com
Sáróné Erdei Tünde tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Osztályfőnöki, Szociális életvitel, Természetismeret összevont,
Vállalkozási ismeretek, Vállalkozások működtetése
erdeit@moraisk.hu
Schwertfoger Zita
Matematika
schwertfogerz@moravarosi.hu
Sebők Edit
ang, föld, IPR, Osztályfőnöki, pálya, Történelem
-
Sebőkné Dobos Zsuzsanna Osztályfőnöki, sport3, Tanulásmódszertan,
Testnevelés és sport, Testnevelés
dzsbmw@gmail.com
Serege Gábor Faipari szakrajz, Faipari anyagismeret, Faipari gépek és technológiák,
Gépészeti alapismeretek Faipari, Gépészeti alapismeretek,
Műszaki ábrázolás alapjai faipari, Műszaki dokumentáció,
Művészettörténet, Nyílászáró gyártás, Szakmai ismeretek
g.serege47@gmail.com
Siklósi Zsófia Enikő középiskolai tanár
-
Simon Attila
-
dr. Simoncsics Jánosné tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Műszaki pályák világa elm. Nyomdaipari, Műszaki pályák világa gyak. Nyomdaipari,
Osztályfőnöki, Szakmai ismeretek
simoncsics.janosne@moravarosi
Sinka Szilvia
Egyéni foglalkozás, fiz, test
-
Sipos Éva
ang, föld, IPR, Osztályfőnöki, pálya, Történelem
-
Siposné Gyarmati Teréz Alkalmazott kémia, Anatómia, Biológia, Kémia,
Osztályfőnöki, Természetismeret összevont
gyarmati.terez@moraisk.hu
Siprikó Tiborné
.sz_gy, Egyéni foglalkozás, Osztályfőnöki,
Szakmai elmélet
-
Siprikóné Petrányi Ildikó
IPR, kf, magy, Osztályfőnöki, Történelem
-
Skrionya Pál
Számítástechnika, Technika
-
Skrionya Pál Gyakorlatioktatás-vezető
-
Solticzky József Műveleti laboratóriumi gyakorlat EIGY, Vegyipari műveletek és irányításuk
solticzkij@moraisk.hu
Szabó Éva könyvtáros
-
Szabó Gábor Igazgató
Irodalom, Magyar nyelv, Német nyelv
szabo.gabor@moravarosi.hu
Szabó Lajos
.sz_al, .sz_elő, .sz_gy
-
Szabó Zsolt óraadó
szabozs@moraisk.hu
Szabóné Tésits Anett Ilona középiskolai tanár
-
Szarka Attila középiskolai tanár
Operációs rendszerek gyakorlat, Számítógép-programozási gyakorlatok,
Adatbázis-kezelő rendszer, Adatbázis rendszerek,
Informatika, Operációs rendszerek, Számítógép-programozás
-
Százné Sőrés Márta Alkalmazott számítástechnika, Fizika, Fizikai mérések,
Informatika
soresm@moraisk.hu
Szebenyi Mihály
Gázkészülékek hibaelhárítása EIGY
szebenyim@moraisk.hu
dr. Szeghalmi Zoltánné szabadidő-szervező
szeghalmizne@gmail.com
Székelyné Veres Ilona Anyanyelv és irodalom, Ének-zene, Irodalom,
Magyar nyelv, Szakmai kommunikácó
-
Szentesi Szilvia
-
Szikora János Alkalmazott számítástechnika, Informatika,
Matematika, Osztályfőnöki
-
Szilágyi Emese Laboratóriumi alapfeladatok EIGY, Laboratóriumi gyakorlatok EIGY,
Műszeres analitikai gyakorlat EIGY, erett.felk,
Kémia, Laboratóriumi gyakorlatok, Műszeres analitika,
Osztályfőnöki
szilagyiem@moraisk.hu
Szögi Zoltán
szogi.z@moraisk.hu
Szőkéné Halmágyi Andrea középiskolai tanár
Informatika, Korrepetálás, Matematika, Osztályfőnöki
-
Szöllősi Huba Elektronikus áramkörök, Elektrotechnika- elektronika,
Műszaki rajz és dokumentációs ismeretek,
Osztályfőnöki, Szórakoztatóelektronikai és adatátviteli kész. gy.,
Technológiai alapműveletek
szollosi.huba@moraisk.hu
Sztankovics Józsefné Fizika, Matematika
-
Szurdi Zsolt
ének, M&M, Mentori foglalkozás, Művészetek
-
Szűcs Péter
Elektrotechnika- elektronika EIGY, Technológiai alapműveletek GY,
Villamos áramkörök GY, Villanyszerelési gyakorlat,
Elektronikai gyakorlatok, ifaatv
-
Takács Éva
;sz_elm_gy, .sz_gy, Osztályfőnöki, Szakmai előkészítő - vizuális kultúra,
Szakmai elmélet
-
Tanács Henriett
-
Tasi János
Anyag- és gyártásismeret, Építészeti alapfeladatok,
Építészeti alapismeretek, Munka- és környezetvédelmi ismeretek,
Szakmai számítás
-
Tatár Zsuzsanna Hivatali protokoll, Levelezési ismeretek,
Osztályfőnöki, Tanirodai gyakorlatok, Ügyvitel,
Ügyviteli és ügyvitel-technikai ismeretek
tatar.zsuzsanna@moraisk.hu
Telek János Földrajz, Földünk és környezetünk, Speciális társadalomismeret,
Történelem és állampolgári ismeretek, Társadalomismeret és etika,
Természetismeret összevont, Történelem és társadalomismeret
telekj@moraisk.hu
Terzin Norbert
-
Tolnai Pál
-
Tolnainé Kern Gabriella Fizika, Matematika
tkgabriella@gmail.com
Tompa Valéria Anyanyelv és irodalom, Irodalom, Magyar nyelv,
Osztályfőnöki, Pályaorientáció
posztosnet@moraisk.hu
Tóth Ágnes
-
Tóth András szakoktató
Elektrotechnikai gyakorlat, Műszaki ábrázolás gyak.
atoth@derim-szeged.sulinet.hu
Tóth Éva középiskolai tanár
Ének-zene, Irodalom, Magyar nyelv
totheva20@gmail.com
Tóth István János Informatika, Szakmai gyak. tanirodában
tothi@moraisk.hu
Tóth Klára
IPR, Magántanuló, mat, Osztályfőnöki
-
Tóth Sándorné
-
Tóthné Bíró Zsuzsanna
Oktatási igazgatóhelyettes
Etika, Német nyelv
biro.zsuzsanna@moraisk.hu
dr. Tóthné Farkas Zsuzsanna Fizika, Matematika, Osztályfőnöki, Számolási, számítási gyakorlat
farkaszs@moraisk.hu
Tőke István festő szakmunkás
tokei@moraisk.hu
Törköly Magdolna Anyanyelv és irodalom, Osztályfőnöki, Pályaorientáció,
Történelem és állampolgári ismeretek, Történelem és társadalomismeret
torkolym@moraisk.hu
Török Tamás
Osztályfőnöki, Szakmai elmélet
-
Turáni Antal mérnöktanár
Gyártástervezési gyakorlat, Technológiai tervezés gyakorlat,
Anyagismeret, Ember és környezete, Kötések,
Mechanika és anyagok, Méréselmélet, Minőségbiztosítás,
Munka- és környezetvédelem, Műszaki dokumentációk,
Osztályfőnöki
turani@derim-szeged.sulinet.hu
Udvardi Adrienn Angol nyelv
udadi@freemail.hu
Urbán Éva tanár
magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomismeret
Korrepetálás
urbane@moraisk.hu
Urbán László
Angol nyelv
urbanlaci@vipmail.hu
Urbán Marianna Anyanyelv és irodalom, Irodalom, Magyar helyesírás,
Magyar nyelv, Osztályfőnöki, Történelem és állampolgári ismeretek,
Társadalomismeret és etika, Történelem és társadalomismeret
urban.marianna@moravarosi.hu
Urbán Péter
test
-
Vámos-Poljak Zsolt Biológia, Kémia, Laboratóriumi gyakorlatok,
Laboratóriumi műveletek, Osztályfőnöki, Természetismeret összevont
-
Vámos-Poljak Zsoltné Biológia, Kémia, Laboratóriumi gyakorlatok,
Osztályfőnöki, Természetismeret összevont,
Vegyipari munka- és balesetvédelem
-
Ványi Szilvia Földrajz fakultáció, Földünk és környezetünk,
Osztályfőnöki, Tanulásmódszertan, Természetismeret összevont
vanyi.szilvia@moraisk.hu
Váradiné Kása Edit Anyagismeret, Építészeti alapfeladatok, Gazdasági ismeretek,
Munka- és környezetvédelmi ismeretek, Osztályfőnöki,
Szakmai ismeretek, Szakrajz, Szakmai számítás,
Vállalkozási ismeretek, Vállalkozások működtetése
VaradineKE@moraisk.hu
Varga Tamás Informatikai vezető
Informatika, Munka- és környezetvédelmi ismeretek,
Szamítógépkezelés és szöv.szerk.
varga.tamas@moravarosi.hu
Varga Tibor
E&T, Hon- és népismeret, IPR, Magántanuló,
Mindennapi életünk, Művészetek, Osztályfőnöki,
Társadalomismeret, Történelem
-
Vargáné Szőke Márta
Igazgató
igazgato.deri.iskola@int.rite
Varjasiné Balla Edit középiskolai tanár
Fizika, Emelt fizika, Korrepetálás, Matematika,
Osztályfőnöki
-
Vecsernyés Mónika
vecsernyesm@moraisk.hu
Vékony Béla
-
Vér László erett.felk, Osztályfőnöki, Testnevelés, TS
verlaszlo@citromail.hu
Vetró István szakoktató
Hegesztés GY, Szakmai gyakorlat GY, Villamos gyak,
Gépész gyakorlat, Szakmai alapozó gyakorlat
vetroi@moraisk.hu
Vetró Zoltán mérnöktanár
Alkalmazott számítástechnikai gyakorlat EIGY,
Gyártástervezési gyakorlat, Műszaki dokumentációs gyakorlat,
Technológiai tervezés gyakorlat, Alkalmazott számítástechnika,
Gyártástervezés, Ipari anyagok és előgyártmányok,
Műszaki ábrázolás és anyagismeret, Műszaki ábrázolás alapjai
-
Vida Gellért
Szakmai főigazgató-helyettes
Elektronika alapjai
vida@derim-szeged.sulinet.hu
Vidákovics István Német nyelv
vidakovicsi@moraisk.hu
Vígh Ferenc
-
Vilonya Sándor
Szakmai igazgatóhelyettes
Gazdasági ismeretek, Munkajogi, vállalkozói és vezetési ismeretek,
Vállalkozási ismeretek, Vállalkozások működtetése
-
Vincze-Fekete Judit
-
Virág Zsanett
-
Viszmeg József Ervin középiskolai tanár
Földünk és környezetünk, Osztályfőnöki, Történelem és állampolgári ismeretek,
Társadalomismeret és etika
-
Weiner András Német nyelv, Osztályfőnöki, Természetismeret összevont
weiner.andras@moravarosi.hu
Zánthó Róbert Szakmai gyakorlat GY, Szakmai alapozó gyakorlat
zantor@moraisk.hu
Zatykó István Gyakorlatioktatás-vezető
zatykoi@moraisk.hu
Zimmer Márta Anyagismeret, Anyag- és gyártásismeret, Építészeti alapfeladatok,
Munka- és környezetvédelmi ismeretek, Német nyelv,
Osztályfőnöki, Szakmai ismeretek, Szakmai ismeret
zimmerm@moraisk.hu